Categorie archief: Berichten

Vragen over iPad-aanschaf Denekamp

Naar aanleiding van vragen over het verplicht aanschaffen van een iPad op de middelbare school in Denekamp schreven we een brief aan de school. Uiteraard deden we eerst onderzoek naar of dit nu wel of niet verplicht is.

De regels over ouderbijdrages zijn duidelijk: ze zijn altijd vrijwillig, al kan het soms wel consequenties hebben. Meer daarover is te vinden bij Ouders & Onderwijs

In Denekamp ervaarden de ouders de aanschaf van een iPad als een verplichting. Hun kind moest een iPad aanschaffen omdat dit voor deelname op school noodzakelijk was. Daarmee gaat de school buiten zijn boekje: ze moeten aangeven dat de bijdrage vrijwillig is en daarnaast altijd een gratis alternatief aangeven. Dat was niet afdoende gebeurd.

Onze brief leidde tot een reactie. De directeur van de school gaf aan welke gratis alternatieven er zijn. Zo blijkt het voor de kinderen in Denekamp gewoon mogelijk om een iPad  van school te gebruiken. Deze mag niet mee naar huis, maar ook thuis is met de digitale leermiddelen op ieder platform te werken. Daarnaast heeft Denekamp ook nog gewoon een boekenverstrekking.

De communicatie daarover was ons inziens echt onder de maat, wat tot een reactie op het antwoord heeft geleid. We zullen ouders gaan aangeven dat er gratis alternatieven zijn en dat ze de dure iPad dus niet persé mee naar school hoeven te geven. We zullen met de school in gesprek blijven om de communicatievoorziening rond het gebruik van de iPad te verbeteren.

Mocht u andere scholen kennen waar hetzelfde speelt: vertel het ons via ons vertelformulier.

Vragen over handelwijze POVO-commissie

Ouders&OnderwijsTwente schreef een brief naar de samenwerkingsverbanden PO en VO in Enschede en omgeving. De aanleiding was een melding van een ouder die een mail ontvangen had van een commissie die zich bezighoudt met de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Als er op de basisschool al sprake is van ondersteuningsvragen zorgt deze commissie voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs.

De ouder toonde een mail waarin de commissie aangaf niet met ouders te spreken. Dat is vreemd: een ouder hoort immers altijd betrokken te zijn bij de gesprekken over zijn kind.

Daarnaast hanteerde de commissie een aanmeldformulier met een in onze ogen zeer dubieuze soort-van-toestemming om gegevens op te vragen. Een toestemmingsformulier moet aan de regels van de privacywetgeving voldoen en bijvoorbeeld aangeven waarover, bij wie, over welke periode en in welke context informatie gevraagd wordt. Dit formulier deed dat in geen geval, het riep alleen maar onduidelijkheid op.

Een eerste telefonische reactie is hoopvol: het handelen van de commissie zal september 2016  worden besproken (er zijn meerdere commissies actief), waarbij vooral het uitsluiten van ouders moet worden veranderd. Daarnaast zal ook het formulier worden aangepast aan de eisen die de wetgever daaraan stelt.

We houden dit uiteraard nauwlettend in de gaten. Op de site van de commissie is ook het aanmeldformulier te downloaden en te bekijken.

Mark in Adviesraad Sociaal Domein in Hengelo

Nadat Irma al geruime tijd bezig is met de Adviesraad in de gemeente Losser is deze week ook Mark geinstalleerd door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo. Hij neemt zitting in de Adviesraad Sociaal Domein. De beleidsterreinen zijn breed.

Onafhankelijk

Het deelnemen aan de Adviesraad is op individuele titel en zonder last of ruggespraak. Brede deskundigheid en ervaring zijn de criteria waarop gescreend werd tijdens de selectieprocedure. Mark en Irma zitten niet namens Ouders&OnderwijsTwente in de Adviesraad (van respectievelijk Hengelo en Losser). Desondanks zullen beiden, vanuit hun ervaring, als vanzelf de ouderzaak een warm hart toedragen.

Participatie

Deelname in de Adviesraad past bij de activiteiten rond participatie van Ouders&OnderwijsTwente. We hopen in de regio en in de gemeenten meer mensen te ontmoeten die de ouderzaak een warm hart toedragen en zitting hebben in dergelijke raden. In elke gemeente is dat anders geregeld. Waar mogelijk kunnen we elkaar van kennis voorzien en versterken.