Mark in Adviesraad Sociaal Domein in Hengelo

Nadat Irma al geruime tijd bezig is met de Adviesraad in de gemeente Losser is deze week ook Mark geinstalleerd door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo. Hij neemt zitting in de Adviesraad Sociaal Domein. De beleidsterreinen zijn breed.

Onafhankelijk

Het deelnemen aan de Adviesraad is op individuele titel en zonder last of ruggespraak. Brede deskundigheid en ervaring zijn de criteria waarop gescreend werd tijdens de selectieprocedure. Mark en Irma zitten niet namens Ouders&OnderwijsTwente in de Adviesraad (van respectievelijk Hengelo en Losser). Desondanks zullen beiden, vanuit hun ervaring, als vanzelf de ouderzaak een warm hart toedragen.

Participatie

Deelname in de Adviesraad past bij de activiteiten rond participatie van Ouders&OnderwijsTwente. We hopen in de regio en in de gemeenten meer mensen te ontmoeten die de ouderzaak een warm hart toedragen en zitting hebben in dergelijke raden. In elke gemeente is dat anders geregeld. Waar mogelijk kunnen we elkaar van kennis voorzien en versterken.