Agenda: de huidige stand van Passend Onderwijs 26-10-16

(Bekijk de uitnodiging in PDF) (Deel deze uitnodiging in uw netwerk).

Hierbij nodigen we u uit voor een avond over

De huidige stand van Passend Onderwijs

De avond begint met een inkijk in de stand van zaken van passend onderwijs in Twente. Aan de hand van actuele cijfers kijken we naar de betekenis daarvan voor het onderwijs. Daarna gaan we aan de slag met oplossingen!

Aan de hand van een situatie uit de dagelijkse praktijk van passend onderwijs gaan we aan de slag. De spreker van de avond (Jos van der Horst van Gedragswerk) gaat dieper in op de factoren die bepalend zijn voor “lukken of mislukken” van passend onderwijs in moeilijke situaties. Daarnaast presenteert hij een in project Gedragswerk ontwikkelde aanpak die samenwerkende professionals en ouders helpt om samen steeds beter te worden in het vinden van oplossingen.

Deze aanpak vinden we ook terug in de trainingen van de Lansbrekers. De landelijke beweging van de Lansbrekers is een initiatief van Ingrado, Gedragswerk, LECSO, LBBO en Ouders & Onderwijs. Lansbrekers kunnen onder meer zijn: leerplichtambtenaar, sociaal werker, leerkracht, schoolleider, ouder, begeleider, zorgcoördinator, of directeur van een samenwerkingsverband. Wat hen bindt is dat zij alle met hart en ziel (onderwijs-) kansen voor kinderen willen realiseren, ook in situaties waarin dat een grote uitdaging is.

Datum: woensdag 26 oktober 2016
Tijd: 19:30 – 21:30 uur (zaal open om 19:10)
Kosten: Geen, dankzij de medewerking van Ouders & Onderwijs en de gemeente Hengelo
Adres: Wijkgebouw Sterrentuin, Neptunusstraat 51; 7557 XX Hengelo (ov)
Doelgroep: Ouders, speciaal ouders van kinderen waarvoor het onderwijs een uitdaging vormt
Onderwijsprofessionals, beleidsambtenaren, leerplichtambtenaren, zorgcoordinatoren, wijkcoaches, sociaal werkers, etc
Sprekers: Mark Weghorst, Ouders&OnderwijsTwente en Ouders & Onderwijs
Jos van der Horst, o.a. Gedragswerk en Lansbrekers
Aanmelding: conferentie@oudersenonderwijstwente.nl

Graag tot woensdag 26 oktober 2016,

Het bestuur van Ouders & Onderwijs Twente