Digitale leermiddelen – het vervolg

Er is veel aandacht voor de manier waarop scholen de invoering van digitale leermiddelen vormgeven. Begin deze maand besteedde het Algemeen Dagblad hier aandacht aan, nadat in de TcTubantia ook eerder al aandacht was geweest. Ook EditieNL en RTV-Oost besteedden uitgebreid aandacht aan deze kwestie.

Zijn ouders verplicht een device aan te schaffen?

Het antwoord is simpel: NEE. Ouders kunnen niet verplicht worden een device (iPad, chromebook, laptop) aan te schaffen voor hun kind. Als scholen aangeven dat het voor het volgen van de lessen noodzakelijk is om over een device te beschikken moeten scholen dit zelf regelen. Ze mógen daar een bijdrage voor vragen, maar deze is altijd vrijwillig. Als ouders besluiten niet te betalen moet hun kind ongehinderd deel kunnen nemen aan het onderwijs.

Onderzoek

Het onderzoek gaat door. Op landelijk niveau worden door Ouders & Onderwijs signalen verzameld en deze worden op het niveau van het ministerie en de onderwijsinspectie besproken. Voor de situatie in Twente is onderzoek gedaan naar de situatie op de scholen voor voortgezet onderwijs.

Dat levert onderstaand beeld op:

Op de kaart horen de oranje en rode stippen bij scholen waar aandacht voor nodig is. Zij hebben hun werkwijze bij het invoeren van de digitale leermiddelen niet op orde. Rood is echt niet okee, bij oranje lijkt het alsof er wel besef is, maar verdient de uitvoering nadere aandacht.

Scholen waar geen informatie op de website te vinden is zijn grijs. Er zijn twee locaties die okee bevonden zijn. Hier zijn de digitale leermiddelen onderdeel van het aanbod van de school.

Interview bij RTV Oost

In een interview bij RTV Oost wordt de problematiek goed duidelijk. Scholen weten kennelijk best dat wat ze doen eigenlijk niet mag, maar ze doen het toch. Daarnaast zijn er belemmeringen voor ouders om aan te geven dat ze niet kunnen of niet willen betalen (naar de rector, een mail aan een info@-adres, een “passende” oplossing). Op schoolsites is niet te vinden wat de gratis alternatieven zijn. In het interview wordt ook duidelijk dat die er eigenlijk niet zijn. De aangegeven opties (huur- en afbetaling) zijn namelijk ook erg kostbaar.

Opmerkelijk

Waar de ene school met iPads werkt worden er ook andere mogelijkheden gekozen. Zo werkt de “okee”-school Greijdanus met de veel goedkopere optie van chromebooks. Zij bekostigen dit bovendien zelf. Kennelijk lukt het scholen dus wel om er ruimte voor in hun budget te vinden (waar bij andere scholen dát het argument is om ouders de verplichting op te leggen).

Daarnaast valt op dat in de uitleg van de BYOD-scholen (Bring Your Own Device: dit betekent dat je met verschillende devices deel kunt nemen, mits ze aan minimumvereisten voldoen) de iPads als ongeschikt beoordeeld worden. iPad-scholen verklaren juist weer dat de iPad als enige geschikt bevonden werd.

Naast de reacties over de ervaren verplichting door ouders zijn er ook veel inhoudelijke reacties op het gebruik van devices. Zo is er twijfel aan het digitaliseringskarakter van het gebruik van devices. Ook zijn er ouders die aangeven dat ze niet merken dat er echt gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden, of dat docenten hier zelf een keuze in hebben. In dit laatste geval betekent dit nog steeds een gevulde boekentas, waar nu ook een plek voor de device gevonden moet worden.

Naar de inspectie

De lijst die nu over Twente is gemaakt zal aangeboden worden aan de onderwijsinspectie. Dat betekent dat de onderwijsinspectie dit voor deze scholen (de “niet okee”- en de “aandacht”-scholen) zal meenemen in het toezicht en er vragen over zal gaan stellen.

Op landelijk niveau zal door Ouders & Onderwijs de signalen van ouders hierover worden meegenomen in de gesprekken over de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen willen graag dat de overheid de kosten voor digitalisering verrekend in hun budgetten. Ouders & Onderwijs vindt het onjuist dat scholen in de tussenliggende periode de rekening bij ouders neerleggen, zonder dat ze daar transparant over zijn.

Signalen

We zijn nog steeds op zoek naar signalen. Die kunt u kwijt via het vertelformulier op deze site of via Ouders & Onderwijs. Ook kunt u, nadat u de school of de medezeggenschapsraad hebt aangesproken, ook uw signaal bij de onderwijsinspectie melden.

Informatie over de regels hieromtrent zijn door Ouders & Onderwijs  op een rij gezet.