Informeren

De sleutel tot een gelijkwaardige verhouding tussen ouders en onderwijs is informatie. Scholen zijn primair verantwoordelijk voor het verzorgen van die informatie. Ze doen dat bijvoorbeeld met de schoolgids, de site van de school en ouderavonden op school. Toch blijkt keer op keer dat ouders een achterstand hebben in informatie. 

Ouders&OnderwijsTwente verzorgt daarom graag informatiebijeenkomsten voor ouders over onderwijs en wijst ouders de weg naar de informatie.