iPad-verplichting in het nieuws

Op 30 september 2016 stond in de TcTubantia een artikel over de situatie bij het Twents Carmel College in Denekamp over de manier waarop zij de aanschaf van iPads door ouders communiceren. Het artikel riep veel reacties op, bij de krant, maar ook bij Ouders & Onderwijs (Twente). We berichtten daar hier en hier al eerder over.

Meer Twentse scholen in beeld

Het artikel heeft meer Twentse scholen in beeld gebracht die de regels rond de invoering van iPads niet goed uitvoeren. Het Montessori College Twente, het Bonhoeffer College in Enschede en wederom het Twents Carmel College, locaties Losser en Oldenzaal hoorden bij de gemelde scholen. Ouders voelen hier een verplichting, de vrijwilligheid wordt niet duidelijk gecommuniceerd en de kosten voor de invoering liggen eenzijdig bij ouders. Twentse scholen staan daarin niet alleen. Overal in het land zien we dergelijke praktijken.

Vervolg

Het verhaal krijgt dan ook een vervolg. Bij Ouders & Onderwijs wordt momenteel gewerkt aan informatievoorziening voor medezeggenschapsraden en ouders over de manier waarop scholen omgaan met de invoering van iPads in het onderwijs. Van verschillende kanten komen signalen dat de rekening voor deze invoering vaak bij ouders wordt neergelegd zonder dat duidelijk is dat zij daar een vrijwillige keuze in hebben of dat er gratis alternatieven zijn.

Melden helpt!

Melden helpt! Ouders die hun zaak aanhangig maken bij schoolleiding, schoolbestuur, Ouders&OnderwijsTwente, Ouders & Onderwijs of de Onderwijsinspectie kunnen daarmee bereiken dat de praktijk rond de invoering van digitale leermiddelen verandert. Melden kan bij uw school via ons vertelformulier, via Ouders & Onderwijs of via de onderwijsinspectie.

De onderwijsinspectie doet vooralsnog alleen iets als er sprake is van meldingen. Zij bekijken niet uit zichzelf deze praktijken al hebben ze wel aandacht voor de vrijwilligheid van de ouderbijdrage.

Vrijwillige bijdrage

Ouders & Onderwijs Twente is niet tegen een vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen dit vragen van ouders, maar mogen deelname aan het onderwijs niet afhankelijk stellen van zo’n bijdrage. Bij digitale leermiddelen lijkt dat een diffuus gebied: wat is immers precies een bijdrage. De regels hieromheen zijn duidelijk, maar de handhaving van die regels laat te wensen over. We zijn dan ook blij met de ondersteuning van Ouders & Onderwijs hierin.