Korte impressie van de avond over passend onderwijs op 26 oktober 2016

Op 26 oktober 2016 kwamen mensen vanuit verschillende achtergronden naar de Sterrentuin in Hengelo voor een avond over passend onderwijs.

De actuele stand van zaken in Twente werd verteld door Mark Weghorst en de hoofdgasten van deze avond waren Jos van der Horst van project Gedragswerk en Lansbrekers en Natascha Oorthuis die de situatie van haar zoon inbracht om als voorbeeldsituatie te gebruiken.

Verevening

In Twente is (nog steeds) een grote opdracht om te komen tot oplossingen voor de verevening. Door passend onderwijs is de rijksbijdrage voor onderwijs gemiddeld over het hele land. Doordat sommige regio’s (zoals Twente) meer gebruik maken van speciaal onderwijs dan anderen hebben zij met passend onderwijs een grotere opdracht gekregen. In die regio’s moeten meer kinderen naar het regulier onderwijs. Daar is vijf jaar de tijd voor, maar de opdracht is fors. Mark toonde de  cijfers hierover en probeerde daarin ook duidelijk te maken hoe die opdracht eruit ziet en waar in de regio het hardst gewerkt moet worden om die opdracht te realiseren.

Gedragswerk en Experileren

Jos van der Horst nam de aanwezigen vervolgens mee in de werk- en zienswijze van het project Gedragswerk, een opdracht vanuit het ministerie om in complexe situaties in het onderwijs de samenwerking tussen partijen weer tot stand te brengen.
Natascha Oorthuis vertelde vervolgens over haar zoon die na zijn HAVO-diploma graag de route naar het VWO wilde volgen. Hij haalde zijn HAVO op het speciaal onderwijs en de gang naar het VWO ging niet vanzelf. Dit gaf stof tot korte werksessies in subgroepen die de opdracht meekregen om niet te wijzen op de fouten in de situatie, maar de oplossingen aan te reiken.

Kern van de avond werd wel dat het van belang is te weten over wie het gaat en dat daar contact en samenwerking voor nodig is. Daarnaast is het van belang dat er meer binnen de kaders van de wet (de zorgplicht werd bijvoorbeeld genoemd als leidend kader) gewerkt wordt. Oftewel: doe gewoon wat je opdracht is. In de geschetste situatie ging het uiteindelijk goed doordat het contact met ouders en kind tot stand kwam en er goed geluisterd en gekeken werd.

De gebruikte powerpoints:

Mark over de actuele stand van zaken mbt passend onderwijs. 

Jos over de methode gedragswerk en experileren (via de site van gedragswerk).

Reacties:

We zijn benieuwd naar reacties op deze avond of naar wensen voor volgende thema-avonden. Gebruik daarvoor ons vertelformulier!