Meedoen

We zijn altijd op zoek naar ouders die met ons willen meedoen. Meedoen kan op verschillende manieren. We kijken samen naar waar je kwaliteiten en wensen liggen en waar jij je vrijwillige tijd in wilt steken.

Voorwaarde voor meedoen is dat je de uitgangspunten van Ouders&OnderwijsTwente ondersteunt. Die vind je hier.

Inspraakouders

We zijn specifiek op zoek naar ouders die al actief zijn in inspraakorganen: adviesraden binnen de gemeente, de participatieraad, medezeggenschap, ouderraad, etc. Die hebben inmddels hun vrijwilligerswerk gevonden en we houden graag contact. Zo kunnen we wetenswaardigheden uitwisselen en proberen we ouders onderling ook te verbinden zodat ze nog beter voorbereid hun werk kunnen doen. Specifieke informatiebehoeftes kunnen we dan ook in gezamenlijkheid organiseren.

Ouders met een kind in het mbo

We zijn daarnaast op zoek naar ouders die een kind in het middelbaar beroepsonderwijs hebben. Met name ouders van een kind met een ondersteuningsbehoefte hebben vaak veel zorgen over hoe de mbo-instelling met deze behoefte omgaat. We hebben (landelijke) netwerken waar we je graag mee in contact brengen.

Eigen thema’s

Heb je een eigen onderwerp binnen het onderwijs en wil je daar graag een keer een bijeenkomst over helpen organiseren dan kun je bij ons terecht. We hebben inmiddels een groot netwerk en zijn handig in het opzetten van een thema-bijeenkomst. We kunnen daarvoor ook financiële middelen organiseren, mocht dit nodig zijn.