Over ons

Wat

Ouders&OnderwijsTwente is een buiten- en bovenschoolse organisatie voor, door en van ouders met schoolgaande kinderen. We richten ons op het informeren van ouders en onderwijs inzake onderwijszaken, het ondersteunen van de participatie van ouders in inspraakorganen en het organiseren van bijeenkomsten over het onderwijs.

Doel

Het belangrijkste doel van Ouders&onderwijsTwente is het stimuleren, ondersteunen en initiëren van vormen van pedagogisch partnerschap. Pedagogisch partnerschap betekent een gelijkwaardige verhouding tussen ouders en onderwijs. Gelijkwaardigheid is iets anders dan gelijkheid. Onderwijs is de professional en ouders de deskundige, als het gaat om kind(eren).

Ouders&OnderwijsTwente is een kleine club van aanjagers die werkt met drie begrippen:

Verbinden

Op verschillende plekken in de regio en in het land gaat het goed tussen ouders en onderwijs. Ouders&OnderwijsTwente wil deze goede voorbeelden gebruiken op die plekken waar verbetering nodig is. Daarnaast verbinden we ook graag ouders die met specifieke problemen kampen aan ouders die dezelfde weg al eens gelopen hebben. Twee weten meer dan één.

Samenwerken

De enige manier om voor je kind tot een optimale situatie te komen is samenwerken met het onderwijs. Dat die samenwerking niet altijd vanzelfsprekend is weten we. Wel zien we dat daar waar dat goed verloopt kinderen er de vruchten van plukken.

Communiceren

In de samenwerking tussen ouders en onderwijs draait het om communicatie. Ouders&OnderwijsTwente ondersteunt daar waar dit dreigt mis te gaan, of is misgelopen. De sleutel tot succes is daarbij altijd communicatie.