Historie

Organisatie voor Ouders over Onderwijszaken in Twente

De missie van stichting Ouders&OnderwijsTwente is vastgelegd in de 5 doelstellingen zoals die in de akte van oprichting zijn omschreven:

  1. Het bevorderen, stimuleren en initiëren van pedagogisch partnerschap tussen ouders en onderwijs in het belang van (schoolgaande) kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar.
  2. Het in standhouden van een regionale organisatie in Twente voor ouders van (schoolgaande) kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar.
  3. Het vormen van een netwerk in Twente van, voor en door ouders van schoolgaande kinderen waarmee kan worden gecommuniceerd op het gebied van onderwijszaken.
  4. Het bieden van informatie, advies en overleg aan ouders en aan individuen, organisaties en instanties die zich bezighouden met het onderwijs in Twente.
  5. Het behartigen van de belangen van ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar in Twente.

Ouders&OnderwijsTwente is een boven- en buitenschoolse ouderorganisatie voor ouders over onderwijszaken.

Historie

In wisselende samenstelling kwamen sinds de eerste bijeenkomsten rond Passend Onderwijs ouders bij elkaar om mee te praten over de invulling van Passend Onderwijs. Door gebrek aan voortgang en de behoefte om dit verder vorm te geven is subsidie gevraagd bij het regionale netwerk Passend Onderwijs. Augustus 2009 is gestart met de oprichting van de organisatie, de voorbereidingen op conferenties en het invullen van de taken die we willen gaan doen.

Ouders&OnderwijsTwente hoopt door haar inzet ervoor te zorgen dat het ouders en onderwijs lukt om een zinvolle invulling te geven aan het begrip pedagogisch partnerschap.

Bijeenkomsten

In het verleden organiseerden we bijzondere bijeenkomsten. Zo haalden we de Japanse onderwijsfilosoof Kanamori naar Hengelo en organiseerden we vele bijeenkomsten om ouders te informeren over passend onderwijs. Bijzonder waren ook de avonden met Emiel van Doorn van de Stibco. Een impressie van zo’n bijeenkomst vindt u hieronder.

Impressie bijeenkomst Emiel van Doorn