Participatie

Het is voor ouders belangrijk om gehoord te worden. Dat geldt in de situatie waar het hun eigen kind betreft. Ouders willen niets liever dan dat hun kind mee kan doen met andere kinderen.

Op beleidsniveau is het ook belangrijk dat ouders gehoord worden. Op verschillende plekken kunnen ouders hun stem laten horen. Binnen het onderwijs in de medezeggenschapsraad, de ouderraad of ouderpanels. Bij gemeentes in de politieke vertegenwoordiging, in belangenverenigingen en formele organen van de gemeente (zoals in Hengelo bijvoorbeeld de Adviesraad).

Ouders&OnderwijsTwente vindt het belangrijk dat het oudergeluid op al die plekken gehoord wordt. Als ouders actief willen zijn in een inspraakorgaan wil Ouders&OnderwijsTwente graag helpen om hier vorm aan te geven. We geven informatie, wijzen de weg en zorgen voor verbinding met andere ouders.