POVO-commissie gaat veranderen

De aandacht die Ouders&OnderwijsTwente besteedde aan de werkwijze van de POVO-commissies die in het samenwerkingsverband in Hengelo, Oldenzaal en Enschede actief zijn heeft gevolgen gehad.

POVO-commissies gaan over de aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs voor kinderen die onderwijsondersteuning nodig hebben. Tot voor kort spraken zij niet mét ouders maar óver kinderen en naar aanleiding van dossiers. Ouders&OnderwijsTwente vindt dat gesprekken over kinderen bij ouders bekend moeten zijn, in principe door ouders te volgen moeten zijn en dat ouders van stappen op de hoogte moeten zijn. Ook mogen geen onduidelijke of ondeugdzame toestemmingsformulieren worden gehanteerd.

Naar aanleiding van een bespreking begin september is afgesproken dat het gehanteerde formulier wordt herzien, dat de verantwoording voor het verstrekken van gegevens bij de aanmeldende scholen komt te liggen. Het is de vraag of de commissie hiermee ook toegankelijk wordt voor ouders. Dat was wel één van de belangrijkste redenen om de handelswijze te melden.

We houden een en ander uiteraard blijvend in de gaten en horen graag actuele ervaringen met deze commissies. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld ons vertelformulier.