Vragen over handelwijze POVO-commissie

Ouders&OnderwijsTwente schreef een brief naar de samenwerkingsverbanden PO en VO in Enschede en omgeving. De aanleiding was een melding van een ouder die een mail ontvangen had van een commissie die zich bezighoudt met de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Als er op de basisschool al sprake is van ondersteuningsvragen zorgt deze commissie voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs.

De ouder toonde een mail waarin de commissie aangaf niet met ouders te spreken. Dat is vreemd: een ouder hoort immers altijd betrokken te zijn bij de gesprekken over zijn kind.

Daarnaast hanteerde de commissie een aanmeldformulier met een in onze ogen zeer dubieuze soort-van-toestemming om gegevens op te vragen. Een toestemmingsformulier moet aan de regels van de privacywetgeving voldoen en bijvoorbeeld aangeven waarover, bij wie, over welke periode en in welke context informatie gevraagd wordt. Dit formulier deed dat in geen geval, het riep alleen maar onduidelijkheid op.

Een eerste telefonische reactie is hoopvol: het handelen van de commissie zal september 2016  worden besproken (er zijn meerdere commissies actief), waarbij vooral het uitsluiten van ouders moet worden veranderd. Daarnaast zal ook het formulier worden aangepast aan de eisen die de wetgever daaraan stelt.

We houden dit uiteraard nauwlettend in de gaten. Op de site van de commissie is ook het aanmeldformulier te downloaden en te bekijken.